Màu nhuộm Elumen

Màu nhuộm vật lý, không oxi hóa hiệu quả vượt trội. Cho độ bóng và bền màu tối ưu.
Không chứa peroxide và amoniac


Bao gồm các nhóm màu: Light (mã màu từ @7 - @10), Bright (mã màu @6), Deep (mã màu @2 - @5), Pure (mã màu @ALL)

Màu nhuộm Elumen
Online : 32 Tổng truy cập : 1.895.537