Thuốc dập cho uốn bọt

Pha với nước theo tỉ lệ 1:4

Thuốc dập cho uốn bọt
Online : 28 Tổng truy cập : 1.748.213