Gel tạo kiểu mạnh Composer


Gel tạo kiểu mạnh với "hiệu ứng ướt" và giữ nếp lâu dài

 

Định hướng, tạo hình khối cho tóc mà không khô đi, mang đến hiệu ứng ướt cả ngày.

 

Dưỡng màu

 

Cách sử dụng: Sử dụng trên tóc ẩm hoặc trên tóc khô

 

 

 

Gel tạo kiểu mạnh Composer
Online : 19 Tổng truy cập : 1.748.139