Glamour Whip

Bọt tạo kiểu sáng bóng. Dưỡng tóc,tạo độ bóng cho tóc xỉn màu và hư tổn.

Hold: 3

Glamour Whip
Online : 21 Tổng truy cập : 1.895.630