Pure Violet

Chỉ 1-2 giọt @Pure Violet là đủ cho công thức Topchic HiBlondes để triệt ánh sắc.

 

Pure Violet
Online : 88 Tổng truy cập : 1.895.594