BỘ SẢN PHẨM DUALSENSES SIÊU CHỮA TRỊ                                                             

Siêu chữa trị:  Cùng  với  công  nghệ  “Instant  Microfuid, hệ thống dưỡng chất Pashmina Silk Protein  ổn  định  cấu trúc,  tăng  cường  độ  dai, giữ  ẩm,  và  cân bằng  lớp biểu bì ngoài cùng của tóc.

 

 

 

Online : 43 Tổng truy cập : 1.895.618