CÁC HẠNG MỤC DỰ THI DỰ KIẾN:

 

TÀI NĂNG TRẺ
Hạng mục này dành cho tất cả những NTMT mới vào nghề, tính đến thời điểm nộp bài dự thi có dưới 5 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp (tính cả thời gian học việc) và có tối thiểu 1 năm làm việc với các sản phẩm kĩ thuật của Goldwell. 

 

NHUỘM MÀU SÁNG TẠO

Hạng mục này dành cho tất cả những NTMT tính đến thời điểm nộp bài dự thi có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp (tính cả thời gian học việc) và có tối thiểu 1 năm làm việc với các sản phẩm kĩ thuật của Goldwell. 

 

ĐỐI TÁC

Hạng mục này dành cho tất cả các NTMT đã/ đang cộng tác với Goldwell trong vai trò nghệ sĩ khách mời, chuyên gia đào tạo hoặc cộng tác theo dự án từ 2 năm trở lên tính đến thời điểm nộp bài dự thi. 

Online : 66 Tổng truy cập : 2.264.792